Kontakt

Mail:
info@frokenfinemang.com

Telefon:
Linda Nydenmo, 0707-55 58 85.

Postadress:
Fröken Finemang
Salagatan 15
753 30 Uppsala